Info

Bio (NL)


Deze achtkop­pige band is het geestes­kind van bassist Kobe Boon. De muzikanten leerden elkaar kennen in de rijke Gentse scene en zijn samen ook in andere projecten actief. Naast oprichter en componist Boon zorgen Astrid Creve, Roos Denayer & Marta del Grandi (zang), Benjamin Hermans & Ambroos De Schepper (blazers), Artan Buleshkaj (gitaar) en Simon Raman (drums) voor de specifieke sfeer, klankkleur, energie en improvi­sa­ties die Mòs ensemble eigen is.

In 2019 bracht het zijn eerste, zelf gefinan­cierde album Limbs uit. Daarin hoor je Oost-Europese koorzangen, de groovy krautpop van Stereolab en de saxofoon­furie van Rashaan Roland Kirk. 

Hun tweede release Behind the Marble (W.E.R.F. records, februari 2022) is een ode aan de verbeelding, de macht van de fantasie, maar ook: een feest van benutte kansen. mòs ensemble speelt muziek die voluptueus durft zijn, risico’s neemt, mikt op finales die live groots zullen klinken, om vervolgens verrassende zijsporen bloot te leggen. Genres doen er niet meer toe. Deze muziek is veelkleurig en expressief, gestuwd door een luid kloppend hart, maar nu nog sterker gestuurd vanuit een centraal organisme dat emoties, kleuren, texturen en weelderige poëzie uitspeelt als een gebalde vuist.

Bio (ENG)


This Octet was founded by Beglian bassplayer Kobe Boon. Starting from Boon's compositions, Astrid Creve, Roos Denayer & Marta del Grandi (voice), Benjamin Hermans & Ambroos De Schepper (reeds), Artan Buleshkaj (guitar) and Simon Raman (drums) create a very personal atmosfeer, timbre & energy, a mòs sound. The colour of the female voice, the blend with the reeds & atypical use of this sound is one of the key elements of their sound.

Their debute Limbs was released in winter 2019. It brings a mix of Eastern European choir, groovy krautpop & saxophone madness.

The second album Behind the Marble (W.E.R.F. records, Februari 2022) is an ode to imagination and the power of phantasy, but also: a feast of grasped opportunities. mòs ensemble plays music that dares to be voluptuous, takes risks, aims for finales that will explode on stages, and subsequently uncover sidetracks. Genres don’t matter anymore. This music is colorful and expressive, spurred on by a beating heart, at the same time triggered from a central organism that combines emotions, colors, textures and lust poetry like a clenched fist.

The most fascinating music does not only offer something recognisable, but also opens new doors. That is exactly what happens here. Behind the Marble is a courageous next step, a generous immersion and an open invitation. So, jump!

Press photo (c) Lara Gasparotto & Cecilia Valagussa

Astrid Creve - Voice

       Marta Del Grandi - Voice

Roos Denayer - Voice & Guitar

 Ambroos De Schepper - alto & soprano saxophone

 Benjamin Hermans - clarinets & baritone saxophone

Artan Buleshkaj - Guitar

Kobe Boon - Double Bass

Simon Raman - Drums